Service

Service/renovering

Service måste man förr eller senare göra på sin klocka. Ett armbandsur är ett litet instrument som går och tickar dag och natt. 86.400 sekunder registreras varje dygn. Balanshjulet på ett mekaniskt ur gör en resa motsvarande 37000 km på 5 år! Imponerande siffror, eller hur!
Vi rekommenderar att service görs ungefär vart 5-7 år. Det kan gå längre tid däremellan också beroende på hur klockan används. Snabba temperaturväxlingar vid exempelvis sol och bad, dykning etc. förkortar oljornas smörjningsverkan samt livslängd inuti urverket vilket kräver tätare serviceintervall.

Vid service/renovering görs följande:

1. Länken bortmonteras och boetten tas isär fullständigt.
2. Urverket demonteras. Alla komponenter görs rent i speciella ultraljudsbad.
3. Alla klockans delar undersöks noggrant för att sedan bytas ut om nödvändigt
4. Därefter monteras urverket och alla friktionsdelar smörjes och oljas för att fungera optimalt igen.
5. Injustering/kalibrering utav gången görs med hjälp av elektronisk apparatur till bästa gångnoggrannhet.
6. Urtavla och visare monteras
7. Boett och länk rekonditioneras, slipas, poleras och rengörs i ultraljud.
8. Urverket monteras in i boetten.
9. Täthetsprov med vattentest.
10. Slutkontroll med klockan i olika positioner, under en period av 5 dagar.

På en quartz-klocka gör man i regel ingenting med urverket så länge det fungerar. Däremot bör man göra en boettservice. Tätningar bytes. Boett och länk rengörs i ultraljud.

Batteribyte med täthetsprov

Har man en vattentät klocka (10 bar/atm eller mer) bör man göra ett täthetsprov i samband med batteribyte. Klockan testas i både undertryck och övertryck i en tryckkammare. Om boetten inte skulle klara testet, får man byta ut de dåliga packningarna alternativt göra en komplett boettservice då samtliga packningar bytes ut.

Service av ett mekaniskt kronografverk från Breitling