Service

Ett armbandsur är ett litet och komplicerat instrument som tickar 86.400 sekunder varje dygn – en dyrbar investering som du kommer bära ofta. Med rätt underhåll och omtanke håller du klockan i toppform under lång tid framöver. Vi rekommenderar att du lämnar in din klocka på service ungefär vart femte till sjunde år, beroende på användning. Aktiviteter som sol, bad och dykning påverkar urets funktionalitet och livslängd och kräver tätare service-intervaller. Så här går en service hos oss till.

01 → Demontering

Länken monteras av från boetten, bakboetten öppnas och urverket monteras ur. Glaset avlägsnas och boetten plockas isär.

02 → Rengöring av urverk

Urverket demonteras. Varje komponent rengörs i ultraljudstvätt och genomgår fyra olika rengöringsbad.

03 → Byte av slitna komponenter

Varje komponent genomgår noggrann undersökning efter slitage och skador. Dessa delar restaureras eller byts ut mot nya originaldelar.

04 → Smörjning & montering av urverk

Varje rörlig del som monteras får smörjning vid kontaktytor för att minimera friktion och slitage. Vissa delar genomgår en epilamiseringsprocess innan montering för att underlätta smörjningen.

05 → Justering av gångnoggrannhet

Hjärtat i en mekanisk klocka är balanshjulet. Denna svänger mellan 18000-36000 gånger per timme, beroende på urverk. För att säkerställa precisionen justeras detta noga och mäts sedan upp på elektronisk väg.

06 → Rekonditionering av boett & länk

Boett och länk slipas för att avlägsna repor och märken. Allt arbete görs på fri hand med hjälp av polertrissor och olika slipmedel. Delarna tvättas rena från slipmedel mellan varje moment och ges slutligen högblank eller mattslipad yta. Detta för att återställa klockan så nära originalskick som möjligt.

07 → Montering av boett

Boetten monteras ihop och alla packningar byts ut för att säkerställa klockans täthet.

08 → Kontroll av täthet

Klockan genomgår tester i både övertryck och undertryck för att kontrollera att den möter utlovad täthet.

09 → Slutkontroll

Klockan monteras i en simulator som efterliknar armens rörelser när klockan används. Gångreserv och gångnoggrannhet kontrolleras. Slipning och polering kontrolleras ännu en gång och jämförs med tillverkarens specifikationer.